Razumem

Razumem vaša vprašanja v pogovornem jeziku.

Poiščem

Vedno poiščem uradne vire za svoje odgovore.

Odgovorim

Vire preiščem in podam najverjetnejšo rešitev.

Usmerim

Vedno podam uredne vire za preprosto nadaljnje raziskovanje.

Funkcionalnost

Prednosti

  • Uspešno reševanje birokratskih zagat
  • Znanje vseh slovenskih predpisov
  • Podroben pregled državnih spletnih strani
  • Navajanje relevantnih virov
Omejitve

Pomembno je vedeti

  • Lahko se zmotim!
  • Preverjanje pridobljenih informacij je nujno
  • Odgovor je iskalni rezultat in ne poglobljeno razumevanje
  • Rezultati niso pravni nasveti
Vedno uradni viri